Løypekjøring til Hornsteinen

Sigbjørn Astrup har begynt å kjøre opp sporet. På grunn av stort snøfall på kort tid må det lages underlag før sporsetter kan brukes. I avtalen med Evenes Turlag heter det bl.a: "Det prioriteres å kjøre slik at løypene er klare i helgene, spesielt i påsken.
Kjøring ellers i uka kan skje dersom løypekjører har anledning."
Avtalen innebærer altså ikke at det SKAL kjøres spor til en hver tid, men når forholdene gjør det mulig og løypekjører har anledning

Utskrift