Info om innhenting av turbøker

Info fra løypeutvalget:

Etter 1. oktober kan de bøkene som ligger på de høyeste turmålene bli tatt inn på nokså kort varsel, dersom det er meldt snøfall. Etter 1. november kan man ikke regne med å finne flere bøker ute. Det vil bli gitt løpende informasjon på hjemmeside og facebook etter hvert som bøkene hentes inn for opptelling.
 
Utskrift