Info om skiløyper

Grovfjordkrysset til Hornsteinen: Turlaget har avtale med Sigbjørn Astrup om oppkjøring av spor når forholdene er brukbare.
17.1.19: Kjørt opp løype med sporsetter Grovfjordkrysset- Steinen- Holmvann. Blir meget bra løype med dagens snøforhold og nattefrost.

Løypa rundt Strandvannet: Kjøres med tråkkemaskin av Evenes Uil
18.1.19: Nykjørt spor

 

 


 
Utskrift