Aktiviteter

Årsmøte 29.2.2012

Innkalling til årsmøte i Evenes Turlag
Sted: Rådhuset, Bogen
Tid: Onsdag 29. februar 2012 kl. 19.00

Saker til behandling:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen
3.    Årsberetning 2011
4.    Regnskap 2011
5.    Innkomne saker
6.    Aktivitetsplan og budsjett for 2012
7.    Fastsetting av kontingent for 2013
8.    Valg:
a)   2 styremedlemmer for 2 år
På valg: Leder Einar Pettersen
            Kasserer Solfrid Pedersen
b)    2 varamedlemmer for 1 år
På valg: 1. vara: Ingunn Ottem
            2. vara: Hilde Fjellheim
c)    2 revisorer for ett år
På valg: Oddbjørn Martinussen
            Inge Amundsen
d)    Løypeutvalg  
På valg: Roald Bakkebø, leder (2 år)
            Harald Pettersen (2 år)
            Vara: Knut Liavik (1 år)
e)    Hyttetilsyn for Niingshytta
På valg: Tove Paulsen (2 år)
            Vara: Gøril Sørensen (1 år)
f)    Redaksjonskomité
På valg: Åsbjørg Leiros (2 år)
g)    Valgkomité
På valg: Jack Lambertsen, Bogen (3 år)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.2.2012

Det vil bli orientering om nytt opplegg for registrering av poeng på turmålene/turbøkene
Vi serverer pizza og saft, samt kaffe etterpå.

Styret ønsker alle velkommen!

Utskrift